Zakład pogrzebowy - logo zakladypogrzebowe.com
Nie trać więcej czasu na szukanie.
Znajdź zakład pogrzebowy w Twojej okolicy.


Zgon nastąpił w domu (śmierć z przyczyn naturalnych).
Należy powiadomić lekarza rodzinnego lub pogotowie ratunkowe.
Lekarz, po stwierdzeniu zgonu, wystawi kartę informacyjną lub kartę zgonu (nie mylić z aktem zgonu, wydawanym przez Urząd Stanu Cywilnego) .
Karta zgonu jest podstawowym dokumentem stwierdzającym zgon, niezbędnym przy zlecaniu zakładowi pogrzebowemu wyprowadzenia zwłok i przygotowania ich do pogrzebu. Od chwili otrzymania karty zgonu większość dalszych czynności związanych z pochówkiem można zlecić zakładowi pogrzebowemu.
W pierwszej kolejności należy zadbać o zabranie zwłok przez zakład. Po uzgodnieniu zakresu usług i podpisaniu umowy, wszystkie czynności związane z pochówkiem zmarłego może przejąć zakład pogrzebowy. Urząd Stanu Cywilnego, właściwy ze względu na miejsce zgonu, na podstawie dowodu osobistego zmarłego, Państwa dowodu osobistego i karty zgonu, wyda odpis skrócony aktu zgonu. Posiadając kartę zgonu i akt zgonu, można już udać się do kancelarii parafialnej cmentarza lub do zarządu cmentarza i ustalić datę i godzinę pogrzebu. Tu też należy opłacić miejsce na cmentarzu.
Jeżeli podpisaliśmy umowę o kredytowanie pogrzebu, zasiłek pogrzebowy odbiera zakład pogrzebowy. Natomiast jeżeli większość spraw załatwialiśmy sami - dostarczamy rachunki związane z pogrzebem oraz akt zgonu do odpowiedniego zakładu ubezpieczeniowego, w którym zmarły był ubezpieczony (ZUS, KRUS) i pobieramy zasiłek pogrzebowy. Prawo do zasiłku pogrzebowego przysługuje również w przypadku, gdy chociaż jedna osoba z najbliższej rodziny jest ubezpieczona i stwierdzi że zmarły był na jej utrzymaniu.

W szpitalu.
Lekarz opiekujący się zmarłym pacjentem, wystawia kartę informacyjną lub kartę zgonu (nie mylić z aktem zgonu, wydawanym przez Urząd Stanu Cywilnego).
Karta zgonu jest podstawowym dokumentem stwierdzającym zgon, niezbędnym przy zlecaniu zakładowi pogrzebowemu wyprowadzenia zwłok i przygotowania ich do pogrzebu. Od chwili otrzymania karty zgonu większość dalszych czynności związanych z pochówkiem można zlecić zakładowi pogrzebowemu.
W pierwszej kolejności należy zadbać o zabranie zwłok przez zakład. Po uzgodnieniu zakresu usług i podpisaniu umowy, wszystkie czynności związane z pochówkiem zmarłego może przejąć zakład pogrzebowy.
Najbliżsi zmarłego mają pełne prawo wyboru zakładu pogrzebowego, którego oferta najbardziej im odpowiada, niezależnie od miejsca zgonu zmarłej osoby.
Urząd Stanu Cywilnego, właściwy ze względu na miejsce zgonu, na podstawie dowodu osobistego zmarłego, Państwa dowodu osobistego i karty zgonu, wyda akt zgonu.
Posiadając kartę zgonu i akt zgonu, można już udać się do kancelarii parafialnej cmentarza lub do zarządu cmentarza i ustalić datę i godzinę pogrzebu. Tu też należy opłacić miejsce na cmentarzu.
Jeżeli podpisaliśmy umowę o kredytowanie pogrzebu, zasiłek pogrzebowy odbiera zakład pogrzebowy. Natomiast jeżeli większość spraw załatwialiśmy sami - dostarczamy rachunki związane z pogrzebem oraz akt zgonu do odpowiedniego zakładu ubezpieczeniowego, w którym zmarły był ubezpieczony (ZUS, KRUS) i pobieramy zasiłek pogrzebowy. Prawo do zasiłku pogrzebowego przysługuje również w przypadku, gdy chociaż jedna osoba z najbliższej rodziny jest ubezpieczona i stwierdzi że zmarły był na jej utrzymaniu.

Zgon był wynikiem przestępstwa lub wypadku.
Wezwany lekarz może zadecydować o przewiezieniu zwłok do zakładu medycyny sądowej. Zezwolenie na odebranie ciała przez firmę pogrzebową wydaje prokuratura lub policja. Po wystawieniu karty zgonu większość dalszych czynności związanych z pochówkiem można zlecić zakładowi pogrzebowemu.
W pierwszej kolejności należy zadbać o zabranie zwłok przez zakład. Po uzgodnieniu zakresu usług i podpisaniu umowy, wszystkie czynności związane z pochówkiem zmarłego może przejąć zakład pogrzebowy.
Najbliżsi zmarłego mają pełne prawo wyboru zakładu pogrzebowego, którego oferta najbardziej im odpowiada, niezależnie od miejsca zgonu zmarłej osoby.
Urząd Stanu Cywilnego, właściwy ze względu na miejsce zgonu, na podstawie dowodu osobistego zmarłego, Państwa dowodu osobistego i karty zgonu, wyda akt zgonu. Posiadając kartę zgonu i akt zgonu, można już udać się do kancelarii parafialnej cmentarza lub do zarządu cmentarza i ustalić datę i godzinę pogrzebu. Tu też należy opłacić miejsce na cmentarzu.
Jeżeli podpisaliśmy umowę o kredytowanie pogrzebu, zasiłek pogrzebowy odbiera zakład pogrzebowy. Natomiast jeżeli większość spraw załatwialiśmy sami - dostarczamy rachunki związane z pogrzebem oraz akt zgonu do odpowiedniego zakładu ubezpieczeniowego, w którym zmarły był ubezpieczony (ZUS, KRUS) i pobieramy zasiłek pogrzebowy. Prawo do zasiłku pogrzebowego przysługuje również w przypadku, gdy chociaż jedna osoba z najbliższej rodziny jest ubezpieczona i stwierdzi że zmarły był na jej utrzymaniu.

Zmarły był:
Osobą czynną zawodowo
Wszelkich formalności związanych z pochówkiem zmarłego, rodzina dopełnia sama. Do otrzymania tzw. zasiłku pogrzebowego upoważnieni są:

 • dzieci własne, dzieci drugiego małżonka oraz dzieci przysposobione
 • wnuki i rodzeństwo
 • małżonek
 • rodzice, w tym ojczym, macocha oraz osoby przysposabiające.
 • Do wypłaty zasiłku pogrzebowego potrzebne są następujące dokumenty:
 • wniosek o wypłatę zasiłku pogrzebowego
 • wyciąg z aktu zgonu
 • oryginały rachunków poniesionych kosztów pogrzebu
 • Zasiłek pogrzebowy przysługuje pracującym członkom rodziny

  Osobą prowadzącą działalność gospodarczą
  Wszelkich formalności związanych z pochówkiem zmarłego, rodzina dopełnia sama. Do otrzymania tzw. zasiłku pogrzebowego upoważnieni są:
 • dzieci własne, dzieci drugiego małżonka oraz dzieci przysposobione
 • wnuki i rodzeństwo
 • małżonek
 • rodzice, w tym ojczym, macocha oraz osoby przysposabiające.
 • Do wypłaty zasiłku pogrzebowego potrzebne są następujące dokumenty:
 • wniosek o wypłatę zasiłku pogrzebowego
 • wyciąg z aktu zgonu
 • oryginały rachunków poniesionych kosztów pogrzebu
 • druk ZWUA, potwierdzający wyrejestrowanie zmarłego płatnika następnego dnia po jego śmierci
 • kopia ostatniego dowodu wpłaty składki na ZUS
 • Zasiłek pogrzebowy przysługuje pracującym członkom rodziny.

  Emerytem lub rencistą
  Rodzina zmarłego ma możliwość skorzystania z kredytowania pogrzebu. Rodzina zmarłego winna dostarczyć zakładowi:
 • akt zgonu
 • ostatni odcinek renty lub emerytury
 • Zakład pogrzebowy zajmuje się załatwieniem wszelkich formalności z ZUS. Standardowa opłata za pogrzeb, w wysokości ustalonej odgórnie przez ZUS, zostaje uiszczana przez zakład pogrzebowy. Rozliczenie kosztów pogrzebu następuje w sposób bezgotówkowy bezpośrednio z ZUS, bez uczestnictwa rodziny zmarłego.

  Dzieckiem
  Wszelkich formalności związanych z pochówkiem zmarłego, rodzina dopełnia sama. Do otrzymania tzw. zasiłku pogrzebowego upoważnieni są rodzice, w tym ojczym, macocha oraz osoby przysposabiające. Do wypłaty zasiłku pogrzebowego potrzebne są następujące dokumenty:
 • wniosek o wypłatę zasiłku pogrzebowego
 • wyciąg z aktu zgonu
 • oryginały rachunków poniesionych kosztów pogrzebu
 • dokument potwierdzający ubezpieczenie społeczne
 • Zasiłek pogrzebowy przysługuje pracującym członkom rodziny, jeśli dziecko było na ich utrzymaniu

  Bezrobotnym
  Najczęściej koszty pochówku pokrywa opieka społeczna. Wszelkich formalności związanych z pochówkiem zmarłego, rodzina dopełnia sama. Do otrzymania tzw. zasiłku pogrzebowego upoważnieni są:
 • dzieci własne, dzieci drugiego małżonka oraz dzieci przysposobione
 • wnuki i rodzeństwo
 • małżonek
 • rodzice, w tym ojczym, macocha oraz osoby przysposabiające.
 • Do wypłaty zasiłku pogrzebowego potrzebne są następujące dokumenty:
 • wniosek o wypłatę zasiłku pogrzebowego
 • wyciąg z aktu zgonu
 • oryginały rachunków poniesionych kosztów pogrzebu

 • Nie był ubezpieczony
  Najczęściej koszty pochówku pokrywa opieka społeczna. Wszelkich formalności związanych z pochówkiem zmarłego, rodzina dopełnia sama. Do otrzymania tzw. zasiłku pogrzebowego upoważnieni są:
 • dzieci własne, dzieci drugiego małżonka oraz dzieci przysposobione
 • wnuki i rodzeństwo
 • małżonek
 • rodzice, w tym ojczym, macocha oraz osoby przysposabiające.
 • Do wypłaty zasiłku pogrzebowego potrzebne są następujące dokumenty:
 • wniosek o wypłatę zasiłku pogrzebowego
 • wyciąg z aktu zgonu
 • oryginały rachunków poniesionych kosztów pogrzebu
 • oświadczenie, że zmarły pozostawał na naszym utrzymaniu
 • dokument potwierdzający ubezpieczenie społeczne

 • Żadne z powyższych
  Opieka społeczna wypłaca zapomogi od 2000 do 2500 zł. Do opieki społecznej należy zgłosić się przed wyborem zakładu pogrzebowego. Do otrzymania tzw. zasiłku pogrzebowego upoważnieni są:
 • dzieci własne, dzieci drugiego małżonka oraz dzieci przysposobione
 • wnuki i rodzeństwo
 • małżonek
 • rodzice, w tym ojczym, macocha oraz osoby przysposabiające.
 • Do wypłaty zasiłku pogrzebowego potrzebne są następujące dokumenty:
 • wniosek o wypłatę zasiłku pogrzebowego
 • wyciąg z aktu zgonu
 • oryginały rachunków poniesionych kosztów pogrzebu
 • oświadczenie, że zmarły pozostawał na naszym utrzymaniu

 • 
  Szybkie menu
  Wybierz z pośród najczęściej wyszukiwanych nazw miejscowości.
  Białystok
  Bielsko-Biała
  Bydgoszcz
  Bytom
  Częstochowa
  Gdańsk
  Gdynia
  Kielce
  Katowice
  Kraków
  Lublin
  Łódź
  Olsztyn
  Poznań
  Radom
  Rzeszów
  Szczecin
  Toruń
  Warszawa
  Wrocław

  
  Korzystanie z serwisuZastrzeżenia prawneReklama    Kontakt    

  Polecane zakłady pogrzebowe:
  Atena - usługi pogrzebowe Kraków
  Abel - zakład pogrzebowy wrocław
  Róża - usługi pogrzebowe Gdynia
  Abba Pater - usługi pogrzebowe Warszawa
  A. i J. Drejka - transport zwłok
  Tren - zakład pogrzebowy warszawa
  Madar - usługi pogrzebowe Warszawa
  Funer - Zakład Pogrzebowy Warszawa
  Korzystanie z serwisu oznacza akceptację regulaminu i polityki cookies.