Formalności pogrzebowe

formalności pogrzebowe
Zgon nastąpił w domu (śmierć z przyczyn naturalnych). Należy powiadomić lekarza rodzinnego lub pogotowie ratunkowe. Lekarz, po stwierdzeniu zgonu, wystawi kartę informacyjną lub kartę zgonu (nie mylić z aktem zgonu, wydawanym przez Urząd Stanu Cywilnego). Karta zgonu jest podstawowym dokumentem stwierdzającym zgon, niezbędnym przy zlecaniu zakładowi pogrzebowemu wyprowadzenia zwłok i przygotowania ich do pogrzebu. Od chwili otrzymania karty zgonu większość dalszych czynności związanych z pochówkiem można zlecić zakładowi pogrzebowemu. W pierwszej kolejności należy zadbać o zabranie zwłok przez zakład. Po uzgodnieniu zakresu usług i podpisaniu umowy, wszystkie czynności związane z pochówkiem zmarłego może przejąć zakład pogrzebowy. Urząd Stanu Cywilnego, właściwy ze względu na miejsce zgonu, na podstawie dowodu osobistego zmarłego, Państwa dowodu osobistego i karty zgonu, wyda odpis skrócony aktu zgonu. Posiadając kartę zgonu i akt zgonu, można już udać się do kancelarii parafialnej cmentarza lub do zarządu cmentarza i ustalić datę i godzinę pogrzebu. Tu też należy opłacić miejsce na cmentarzu. Jeżeli podpisaliśmy umowę o kredytowanie pogrzebu, zasiłek pogrzebowy odbiera zakład pogrzebowy. Natomiast jeżeli większość spraw załatwialiśmy sami – dostarczamy rachunki związane z pogrzebem oraz akt zgonu do odpowiedniego zakładu ubezpieczeniowego, w którym zmarły był ubezpieczony (ZUS, KRUS) i pobieramy zasiłek pogrzebowy.  Prawo do zasiłku pogrzebowego przysługuje również w przypadku, gdy chociaż jedna osoba z najbliższej rodziny jest ubezpieczona i stwierdzi że zmarły był na jej utrzymaniu. W szpitalu. Lekarz opiekujący się zmarłym pacjentem, wystawia kartę informacyjną lub kartę zgonu (nie mylić z aktem zgonu, wydawanym przez Urząd Stanu Cywilnego). Karta zgonu jest podstawowym dokumentem stwierdzającym zgon, niezbędnym przy zlecaniu zakładowi pogrzebowemu wyprowadzenia zwłok i przygotowania ich do pogrzebu. Od chwili otrzymania karty zgonu większość dalszych czynności związanych z pochówkiem można zlecić zakładowi pogrzebowemu. W pierwszej kolejności należy zadbać o zabranie zwłok przez zakład. Po uzgodnieniu zakresu usług i podpisaniu umowy, wszystkie czynności związane z pochówkiem zmarłego może przejąć zakład pogrzebowy. Najbliżsi zmarłego mają pełne prawo wyboru zakładu pogrzebowego, którego oferta najbardziej im odpowiada, niezależnie od miejsca zgonu zmarłej osoby. Urząd Stanu Cywilnego, właściwy ze względu na miejsce zgonu, na podstawie dowodu osobistego zmarłego, Państwa dowodu osobistego i karty zgonu, wyda akt zgonu. Posiadając kartę zgonu i akt zgonu, można już udać się do kancelarii parafialnej cmentarza lub do zarządu cmentarza i ustalić datę i godzinę pogrzebu. Tu też należy opłacić miejsce na cmentarzu. Jeżeli podpisaliśmy umowę o kredytowanie pogrzebu, zasiłek pogrzebowy odbiera zakład pogrzebowy. Natomiast jeżeli większość spraw załatwialiśmy sami – dostarczamy rachunki związane z pogrzebem oraz akt zgonu do odpowiedniego zakładu ubezpieczeniowego, w którym zmarły był ubezpieczony (ZUS, KRUS) i pobieramy zasiłek pogrzebowy. Prawo do zasiłku pogrzebowego przysługuje również w przypadku, gdy chociaż jedna osoba z najbliższej rodziny jest ubezpieczona i stwierdzi że zmarły był na jej utrzymaniu. Zgon był wynikiem przestępstwa lub wypadku. Wezwany lekarz może zadecydować o przewiezieniu zwłok do zakładu medycyny sądowej. Zezwolenie na odebranie ciała przez firmę pogrzebową wydaje prokuratura lub policja. Po wystawieniu karty zgonu większość dalszych czynności związanych z pochówkiem można zlecić zakładowi pogrzebowemu. W pierwszej kolejności należy zadbać o zabranie zwłok przez zakład. Po uzgodnieniu zakresu usług i podpisaniu umowy, wszystkie czynności związane z pochówkiem zmarłego może przejąć zakład pogrzebowy. Zmarły był: Osobą czynną zawodowo Wszelkich formalności związanych z pochówkiem zmarłego, rodzina dopełnia sama. Do otrzymania tzw. zasiłku pogrzebowego upoważnieni są:
 • dzieci własne, dzieci drugiego małżonka oraz dzieci przysposobione
 • wnuki i rodzeństwo
 • małżonek
 • rodzice, w tym ojczym, macocha oraz osoby przysposabiające.
Do wypłaty zasiłku pogrzebowego potrzebne są następujące dokumenty:
 • wniosek o wypłatę zasiłku pogrzebowego
 • wyciąg z aktu zgonu
 • oryginały rachunków poniesionych kosztów pogrzebu
Zasiłek pogrzebowy przysługuje pracującym członkom rodziny Osobą prowadzącą działalność gospodarczą Wszelkich formalności związanych z pochówkiem zmarłego, rodzina dopełnia sama. Do otrzymania tzw. zasiłku pogrzebowego upoważnieni są:
 • dzieci własne, dzieci drugiego małżonka oraz dzieci przysposobione
 • wnuki i rodzeństwo
 • małżonek
 • rodzice, w tym ojczym, macocha oraz osoby przysposabiające.
Do wypłaty zasiłku pogrzebowego potrzebne są następujące dokumenty:
 • wniosek o wypłatę zasiłku pogrzebowego
 • wyciąg z aktu zgonu
 • oryginały rachunków poniesionych kosztów pogrzebu
 • druk ZWUA, potwierdzający wyrejestrowanie zmarłego płatnika następnego dnia po jego śmierci
 • kopia ostatniego dowodu wpłaty składki na ZUS
Zasiłek pogrzebowy przysługuje pracującym członkom rodziny. Emerytem lub rencistą Rodzina zmarłego ma możliwość skorzystania z kredytowania pogrzebu. Rodzina zmarłego winna dostarczyć zakładowi:
 • akt zgonu
 • ostatni odcinek renty lub emerytury
Zakład pogrzebowy zajmuje się załatwieniem wszelkich formalności z ZUS. Standardowa opłata za pogrzeb, w wysokości ustalonej odgórnie przez ZUS, zostaje uiszczana przez zakład pogrzebowy. Rozliczenie kosztów pogrzebu następuje w sposób bezgotówkowy bezpośrednio z ZUS, bez uczestnictwa rodziny zmarłego. Dzieckiem Wszelkich formalności związanych z pochówkiem zmarłego, rodzina dopełnia sama. Do otrzymania tzw. zasiłku pogrzebowego upoważnieni są rodzice, w tym ojczym, macocha oraz osoby przysposabiające. Do wypłaty zasiłku pogrzebowego potrzebne są następujące dokumenty:
 • wniosek o wypłatę zasiłku pogrzebowego
 • wyciąg z aktu zgonu
 • oryginały rachunków poniesionych kosztów pogrzebu
 • dokument potwierdzający ubezpieczenie społeczne
Zasiłek pogrzebowy przysługuje pracującym członkom rodziny, jeśli dziecko było na ich utrzymaniu Bezrobotnym Najczęściej koszty pochówku pokrywa opieka społeczna. Wszelkich formalności związanych z pochówkiem zmarłego, rodzina dopełnia sama. Do otrzymania tzw. zasiłku pogrzebowego upoważnieni są:
 • dzieci własne, dzieci drugiego małżonka oraz dzieci przysposobione
 • wnuki i rodzeństwo
 • małżonek
 • rodzice, w tym ojczym, macocha oraz osoby przysposabiające.
Do wypłaty zasiłku pogrzebowego potrzebne są następujące dokumenty:
 • wniosek o wypłatę zasiłku pogrzebowego
 • wyciąg z aktu zgonu
 • oryginały rachunków poniesionych kosztów pogrzebu
Nie był ubezpieczony Najczęściej koszty pochówku pokrywa opieka społeczna. Wszelkich formalności związanych z pochówkiem zmarłego, rodzina dopełnia sama. Do otrzymania tzw. zasiłku pogrzebowego upoważnieni są:
 • dzieci własne, dzieci drugiego małżonka oraz dzieci przysposobione
 • wnuki i rodzeństwo
 • małżonek
 • rodzice, w tym ojczym, macocha oraz osoby przysposabiające.
Do wypłaty zasiłku pogrzebowego potrzebne są następujące dokumenty:
 • wniosek o wypłatę zasiłku pogrzebowego
 • wyciąg z aktu zgonu
 • oryginały rachunków poniesionych kosztów pogrzebu
 • oświadczenie, że zmarły pozostawał na naszym utrzymaniu
 • dokument potwierdzający ubezpieczenie społeczne
Żadne z powyższych Opieka społeczna wypłaca zapomogi od 2000 do 2500 zł. Do opieki społecznej należy zgłosić się przed wyborem zakładu pogrzebowego. Do otrzymania tzw. zasiłku pogrzebowego upoważnieni są:
 • dzieci własne, dzieci drugiego małżonka oraz dzieci przysposobione
 • wnuki i rodzeństwo
 • małżonek
 • rodzice, w tym ojczym, macocha oraz osoby przysposabiające.
Do wypłaty zasiłku pogrzebowego potrzebne są następujące dokumenty:
 • wniosek o wypłatę zasiłku pogrzebowego
 • wyciąg z aktu zgonu
 • oryginały rachunków poniesionych kosztów pogrzebu
 • oświadczenie, że zmarły pozostawał na naszym utrzymaniu