Jak wyglądają pogrzeby wojskowe?

Pogrzeb wojskowy

Pogrzeb osoby związanej za życia ze służbą wojskową różni się od tego, który organizuje się dla przeciętnego człowieka. Dla kogo przeprowadzane są tego typu uroczystości? Jak przebiega pogrzeb wojskowy i czym różni się od tego, który wszyscy znamy?

Jak wygląda przebieg pogrzebu wojskowego? Czym różni się on od przeciętnego pochówku?
Pogrzeb wojskowy jest uroczystością wyjątkową. Przebiega ona według jasno określonego schematu, od którego nie powinno się odbiegać. Przede wszystkim bierze w niej udział tzw. asysta honorowa. Czym ona jest?

W skład wojskowej asysty honorowej wchodzą: żołnierze posterunku honorowego, kompania honorowa, orkiestra wojskowa, poczet sztandarowy oraz żołnierze wyznaczeni do niesienia flagi, wiązanek i poduszek z odznaczeniami i medalami zmarłego. Asysta nadaje ceremonii powagę oraz odpowiednią, dla danej chwili, rangę.

Przebieg pogrzebu wojskowego jest ściśle związane z odpowiednią procedurą i zorganizowany do co minuty, nie ma w nim miejsca na własne pomysły i interpretacje.

Pogrzeb z asystą wojskową

Co dzieje się na pogrzebie wojskowym?

Jeszcze przed rozpoczęciem uroczystości przy trumnie ustawia się warta honorowa złożona z czterech żołnierzy – wartowników. Funkcję tę mogą pełnić także przedstawiciele władz państwowych. Rozpoczęcie ceremonii pogrzebowej jest zasygnalizowane przez dowódcę organizującego pochówek. Na jego znak trębacze rozpoczynają swoją grę. Po nich słychać werblistów dających sygnał do rozpoczęcia pogrzebu i nadających rytm konduktowi żałobnemu.

Jak wygląda taki kondukt? Na samym początku kroczy kompania honorowa. Jej członkowie niosą jeden z symboli religijnych (np. krzyż) oraz sztandar. Kolejnym elementem konduktu jest orkiestra. Następnie podążają też inne poczty sztandarowe, jeśli takowe uczestniczą w pogrzebie.

Następny element konduktu to żołnierze, którzy mają za zadanie nieść zdobyte przez zmarłego odznaczenia oraz wieńce i wiązanki pogrzebowe. Zaraz po nich w kondukcie kroczą: kapelan wojskowy, który będzie odprawiał pogrzeb, mistrz ceremonii, oraz trumna ze zmarłym (niesiona przez wyznaczone do tego osoby). Następnie, za trumną kroczy rodzina zmarłego oraz pozostałe osoby biorące udział w uroczystości.

Dla kogo organizowane są pogrzeby wojskowe?

Pogrzeby wojskowe z udziałem asysty honorowej organizowane są zazwyczaj dla najbardziej zasłużonych. Przysługują one osobom, które za życia pełniły najwyższe władze w państwie. Zaszczytu tego mogą dostąpić także kawalerowie oaz damy najwyższych odznaczeń w Polsce, czyli Ordery Virtuti Militari oraz Orderu Krzyża Wojskowego. O zorganizowanie tego rodzaju pochówku mogą starać się też bliscy zmarłych, którzy byli kombatantami wojennymi, czynnymi bądź byłymi żołnierzami zawodowymi czy szczególnie zasłużonymi pracownikami wojska.

Uczestnictwo w pogrzebie wojskowym jest przeżyciem niezwykle podniosłym, dumnym i godnym. Może ono skłaniać nas do refleksji nad tymi, którzy w naszej obronie oddawali swoje zdrowie, a nierzadko także życie. Niewątpliwie, po ich śmierci należy im się okazanie należytego szacunku. Ważne jednak, by pamiętać o tym także za życia tych osób.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *