Kiedy można przeprowadzić ekshumację?

Ekshumacja polega na wydobyciu z grobu pochowanych zwłok. Najczęściej trzeba jej dokonać, jeżeli okaże się, że po pogrzebie trzeba na nowo wykonać jakieś badania czy też czynności policyjne związane z dochodzeniem oraz śledztwem, jeżeli przyczyny śmierci były nie do końca wyjaśnione. Oczywiście nie można dokonać tego bez spełnienia podstawowych przepisów oraz pewnych procedur. O szczegóły można zapytać zakład pogrzebowy, który organizował pochówek na przykład w mieście Wrocław czy w innej części Polski. Pracownicy na pewno pomogą w spełnieniu wszystkich formalności. Powiedzą, do kogo się zgłosić i kto z rodziny może się o taką procedurę ubiegać, by zyskać do niej prawo. To cenne wsparcie, kiedy nie mamy zupełnie pojęcia o ekshumacji. We Wrocławiu ekshumacje przeprowadza zakład pogrzebowy Olimp.

ekshumacja

Kwestie proceduralne

Jeżeli zachodzi potrzeba, by ekshumacja została dokonana, nie tylko z wymienionych wcześniej względów, ale także na przykład po to, by przenieść szczątki w inne miejsce, należy pamiętać, że nie można jej zorganizować w dowolnie wybranym terminie. Jest to dozwolone między październikiem a kwietniem. Cała procedura odbywa się także w godzinach porannych. W wyjątkowych sytuacjach inspektor sanitarny może wyrazić zgodę na to, by ekshumować zwłoki w innym terminie niż jest to ustalone w przepisach, lub w godzinach innych niż poranne. Wszystko to musi być jednak związane ze szczególnymi środkami ostrożności. Kolejna sprawa to zgłoszenie do Państwowego Inspektoratu Sanitarnego, który będzie również nadzorował cały proces. Przepisy regulują także sprawę przemieszczania i przechowywania zwłok w chwili od ekshumacji do ponownego pochówku.

Jak się starać o ekshumację?

Jeżeli występuje o nią osoba z rodziny, ponieważ chce przenieść zwłoki na inne miejsce pochówku, należy do inspektora sanitarnego, zgodnego z miejscem zamieszkania, na przykład w mieście jakim jest Wrocław, złożyć stosowny wniosek, w którym prośba o ekshumację będzie odpowiednio uzasadniona. Taki wniosek może pomóc napisać zakład pogrzebowy, ponieważ jego pracownicy posiadają doświadczenie w tym względzie. Jednym z argumentów jest na przykład to, że pragniemy, by cała rodzina była pochowana w jednym miejscu, a z jakichś względów do tej pory tak nie było.

Do wniosku powinny być dołączone takie dokumenty jak akt zgonu, zgoda organów zarządzających cmentarzem, a także oświadczenie firmy, która będzie zajmowała się ekshumacją oraz przewiezieniem szczątek na inne miejsce pochówku. Wystąpić o ekshumację mogą osoby z najbliższej rodziny osoby zmarłej, takie jak mąż, żona, rodzice czy dzieci, ale także wnuki i powinowaci w linii prostej pierwszego stopnia. Niekiedy zdarza się tak, że w rodzinie zachodzi spór co do konieczności ekshumacji. Taka sprawa trafia do sądu i to władze regulują, kto ma prawo złożyć taki wniosek.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *