Transport zwłok z Niemiec

Domy pogrzebowe oprócz pochówków i kremacji świadczą również usługi międzynarodowego transportu zwłok. Jest to usługa wymagająca znajomości wielu przepisów, znajomości języków obcych jak i sprawnego zarządzania logistycznego.

Na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat powstały firmy wyspecjalizowane w transporcie zmarłych. Bardzo często świadczą one usługi transportu zmarłych domom pogrzebowym nie posiadającym odpowiedniego przygotowania, jak i rodzinom, które zdecydowały się na transport zmarłej osoby do Polski.

Sprowadzenie zwłok z Niemiec

Aby transport zwłok z Niemiec do Polski odbył się zgodnie z prawem, należy spełnić szereg czynności formalnych:

 • Od lekarza prowadzącego należy uzyskać kartę zgonu (Todesbescheinigung), na której zawarte są informacje o dacie zgonu oraz jego przyczynie oraz wykluczenie choroby zakaźnej
 • Na podstawie karty zgonu należy uzyskać zezwolenie w polskim urzędzie miasta/starostwie powiatowym na transport zwłok i pochówek na wskazanym przez rodzinę cmentarzu
 • Należy wyrobić akt zgonu (Sterbeurkunde) i międzynarodowy akt zgonu (Internationale Sterbeurkunde ) w niemieckim urzędzie stanu cywilnego (Standesamt)
 • Dokumenty należy przetłumaczyć przy pomocy tłumacza przysięgłego aby uzyskać akt zgonu w Polsce i zorganizować pochówek
 • Należy uzyskać zezwolenie pozwalające na przetransportowanie ciała z Niemiec do Polski
 • Na koniec komplet dokumentów wraz z opłatą skarbową należy przedłożyć w konsulacie RP w odpowiednim regionie, gdzie wydawane jest ostateczne pozwolenie Konsula RP na transport zmarłego

Koszt transportu zwłok z Niemiec

Cena transportu zwłok z Niemiec zależy od wielu czynników, takich jak:

 • Odległość miejsca odebrania ciała od miejsca pochówku
 • Czy ciało zmarłej osoby ma zostać skremowane
 • Wybór trumny bądź urny
 • Ewentualne koszty jakie należy uiścić w miejscu w którym przechowywane jest ciało
 • Koszty dokumentacji medycznej i formalnej (w każdym regionie Niemiec różne)
 • Rodzaj i koszt ubrania osoby zmarłej

W związku z powyższym cenę ustala się z konsultantem firmy pogrzebowej podczas rozmowy telefonicznej. Więcej informacji o cenie na stronie www.anielski-orszak.pl

międzynarodowy transport zwłok

Usługa transportu osoby zmarłej z zagranicy jest sprawą bardzo indywidualną i delikatną, dlatego też warto poprosić o szczegółowy kosztorys usługi.

Część firm pogrzebowych wysyła również do podpisania umowę dzięki której osoba zlecająca ma gwarancję ceny podanej podczas rozmowy i mieć pewność, że nie wystąpią żadne dodatkowe koszty.

Transport urny z prochami z Niemiec do Polski

Bardzo często celem obniżenia kwoty transportu osoby zmarłej rodziny rozważają kremację w Niemczech. Jest to jednak mało korzystne finansowo ze względu na wysokie ceny kremacji za granicą. Ceny urn są również kilkukrotnie wyższe i występują koszty dodatkowe po stronie domów pogrzebowych w Niemczech. Sam fakt, że urna zajmuje fizycznie mniej miejsca nie czyni usługi tańszej.

Trudności związane z transportem zmarłego z Niemiec

Firmy pogrzebowe bardzo często realizują usługi transportu zwłok z Niemiec, które zaliczyć można do trudnych przypadków. Najtrudniejsze są sytuacje gdy rodzina dowiaduje się jedynie o fakcie śmierci bliskiej osoby i miejscowości w której nastąpił zgon. Należy w takim przypadku skontaktować się z konsulatem RP, odnaleźć komisariat policji który prowadzi sprawę bądź lekarza prowadzącego aby uzyskać więcej informacji.

Statystycznie na terenie Niemiec w ciągu ostatnich coraz więcej Polaków ginie w wyniku morderstwa. Kostnice miejskie w związku z covid-19 są przepełnione i wiele ciał zmarłych musi zostać przeniesiona do domu pogrzebowego na terenie Niemiec do czasu uzyskania pozwolenia od władz lokalnych na transport do Polski. Największą trudnością w tym przypadku jest fakt, że domy pogrzebowe w Niemczech naliczają opłaty za dobę w chłodni, a ciało nie może zostać przetransportowane do Polski bez uzyskania stosownego pozwolenia. Kosztem najczęściej obciążana jest rodzina zmarłego, choć istnieje możliwość wynegocjowania przeniesienia tych kosztów na instytucje odpowiedzialne za prowadzenie dochodzenia.

3 Replies to “Transport zwłok z Niemiec”

 1. Bardzo przydatny artykuł. Dla wielu rodzin pogrzeb jest bardzo trudną sytuacją, jeszcze trudniejszą, kiedy ciało trzeba przetransportować z Niemiec do Polski. Dlatego dobrze wybrać taką firmę, która przejmie na siebie wszystkie te obowiązki.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *