Poradnik: jak zorganizować pogrzeb świecki?

świecka uroczystość pogrzebowa

Kiedyś były ewenementem, teraz zyskują popularność – pogrzeby świeckie w Polsce organizowane są coraz częściej. Jak urządzić taki pochówek?

Pogrzeb świecki – dla kogo?

Świecki pogrzeb może być zorganizowany dla każdego zmarłego, nie ma bowiem żadnych wymagań, jakie należy spełnić, by go przeprowadzić.

Najczęściej jednak świeckie pochówki wybierane są w przypadku osób niewierzących – ateistów, agnostyków lub osób, które z określonych przyczyn nie chcą, by ich ceremonia pogrzebowa miała charakter religijny.

Kto prowadzi świecki pochówek?

Pogrzeb świecki to pogrzeb bez księdza. Podczas pochówku zamiast niego bierze udział mistrz ceremonii pogrzebowej, który przewodniczy uroczystości ostatniego pożegnania.

Mistrz ceremonii w trakcie pochówku wygłasza przygotowaną przez siebie przemowę. Jej treść ustalana jest wcześniej z bliskimi osoby zmarłej. Przemowa może być też uzupełniona o oprawę muzyczną, na przykład ulubionego wykonawcy zmarłego, a nawet o uzgodnioną scenografię dotyczącą jego zainteresowań, profesji.

Jak urządzić pogrzeb świecki?

Osobom zamierzającym zorganizować pogrzeb świecki w Warszawie lub w innych miastach w Polsce kompleksową obsługę zapewniają zakłady pogrzebowe.

Aktualnie niemalże wszystkie zakłady pogrzebowe mogą zająć się urządzeniem pochówku świeckiego w imieniu klientów, wyręczając ich w związanych z nim obowiązkami. Dla pewności warto jednak sprawdzić, czy taka opcja znajduje się w ofercie wybranej firmy.

Zakład pogrzebowy Heron w Warszawie może zaproponować swoim klientom pełną obsługę w kwestii organizacji pochówków świeckich. Do dostępnych usług zaliczają się między innymi:

  • Transport zmarłego,
  • Stworzenie klepsydr, nekrologów,
  • Usługi mistrza ceremonii,
  • Sprzedaż trumien i urn,
  • Kremacja zmarłego,
  • Pochówek tradycyjny w trumnie,
  • Uzgodnienia związane z miejscem pochówku,
  • Przygotowanie kwiatów na pogrzeb,
  • Urządzenie oprawy muzycznej pogrzebu,
  • Organizacja stypy.

Dobry zakład pogrzebowy może zatem zająć się wszystkimi sprawami dotyczącymi organizacji pochówku w imieniu swojego klienta. Podczas spotkania wystarczy przedstawić ostatnią wolę zmarłego, swoje oczekiwania i na tej bazie uzgodnić szczegóły uroczystości.

Pochówek świecki – jaki cmentarz?

Warto pamiętać o tym, że pochówki świeckie mogą odbywać się zarówno na cmentarzach komunalnych, jak i wyznaniowych.

Jeżeli w miejscowości, w której ma odbyć się pochówek, znajduje się wyłącznie cmentarz wyznaniowy, wówczas zarząd cmentarza nie może utrudniać pochówku i stosować dyskryminacji, na przykład wymagać o wiele wyższych opłat, wskazywać miejsca do pochówku w niekorzystnej lokalizacji.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *